Lood is een “zwaar metaal”.

Lood is een basis element en heeft op het periodiek systeem (Tabel van Mendelejev) het symbool ‘Pb’ en atoomnummer 82. Zuiver lood heeft een zilveren kleur. Lood wordt al zo’n 7.000 jaar door de mensheid gewonnen en voornamelijk in zuivere vorm gebruikt.

Omdat lood een zeer stabiel atoom is, wordt het voornamelijk zuiver gebruikt. Als legering met andere metalen wordt het vermengt met tin om mee te solderen. Sinds een jaar of 30 weet men dat lood zeer giftig is en wordt het gebruik ervan terug gedrongen.

 

Een zwaar metaal (meestal gebruikt in de vorm zware metalen) is een lid van een groep metalen met hoge atoommassa, en met name worden hiervan de leden met een grote giftigheid bedoeld. De definities die worden gehanteerd verschillen. Soms wordt ‘zwaar’ gedefinieerd als ‘zwaarder dan ijzer’, soms verwijst het ook naar metalen met een soortelijke massa groter dan 4,0 of 5,0 g/cm³. Een redelijke consensus omvat die metalen die in het periodiek systeem lopen van koper tot lood of bismut.

Bekende toxische zware metalen zijn onder andere loodcadmiumkwikbarium en thallium. Ook kopermangaan en zink, hoewel essentiële sporenelementen die alleen in overdosering toxisch zijn en niet erg zwaar, worden wel tot de zware metalen gerekend. De radioactieve actiniden (uranium, thorium, plutonium etc.) worden er meestal niet toe gerekend omdat de stralingstoxiciteit daarvan over het algemeen belangrijker is dan de chemische toxiciteit (verarmd uranium is hierop misschien een uitzondering).

 

Bron: Wikipedia